Magyar English
e-mail küldése

e-mail küldése
 

AKTUALITÁSOK

Az alábbiakban a KROLIFY működésével kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó információkat olvashat:

- a KROLIFY saját kutatási eredményei, lezárult projektei, munkatársainak tudományos tevékenysége
- a KROLIFY kutatási eredményeihez kapcsolódó események
- hazai tudományos eredmények a társadalomkutatás, véleménykutatás és szervezetkutatás területeirőlMENEKÜLTKÉRDÉS RELOADED: Menedékkérők a magyar munkaerőpiacon. A munkaerőpiac keresleti, kínáláti oldala és a menekültügy sajtóképe.


Úgy tűnik, a magyarországi helyzet ismét aktuálissá teszi korábbi, a témában végzett átfogó kutatásainkat, mert bár a geopopolikai helyzet változásokon ment keresztül, az érintett emberek helyzete, problémái aligha.

A Duna TV Sors-Váltó c. műsorában a KROLIFY menekültügyi kutatásairól is informálta a világot 2007-ben. Az intézet kutatásvezetője mellett neves hazai menekültügyi szakemberek mondják el tapasztalataikat a menedékkérőkről. Jogi dimenziók, a befogadó állomások szakemberei az Igazságügyi és rendészeti Minisztérium szakembere, valamint a menedékkérőkkel foglalkozó neves hazai ngo-k szakembereivel készített interjúk részletes bepillantást nyújtanak a hazai menekültügy legfontosabb kérdéseiről, bepillantást engedve a néhány európai létékű dimenziójába.

További részletek (riportfilm) >>>

Kutatási jelentés a témában (letölthető szerverünkről) >>>

Magyar nyelvű szakcikk munkatársainktól: A menekültügy képe a magyarországi nyomtatott sajtóban 2005-ben és 2006-ban>>>

Angol nyelvű szakcikk munkatársainktól: The image of Refugee Affairs in the Hungarian Press >>>SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ: Szociodárma csoportok hatásvizsgálatáról, melyet Magyarországon elsőként intézetünk végzett

A Magyar Pszichodárma Egyesület által végzett szociodárma csoportok hatásvizsgálatát intézetünk végezte, melyről kollégáink tájékoztatták a sajtó képviselőit a Magyar Pszichodárma Egyesület székházában 2014. július 29-én 10 órától.

A sajtótájékoztató anyaga letölthető itt >>>

A kutatási jelentés, melyről a sajótájéköztató szólt letölthető itt >>>COOPERATION AND EXCLUSION: An Explorative Analysis of Collaborative Networks of Hungarian Disability Organizations

New article in Corvinus Journal of Sociology and Socail Policy.

In this paper KROLIFY reserchers present the results of analysis into the collaboration network of disability organizations in Hungary using survey and social network research methods. The aim was to compare Hungarian and international cases regarding cooperation between disability organizations. Consequently, we tried to find answers to the following questions: (1) what types of organizations are disability organizations in contact with? (2) what influences selection of partner organizations? (3) in what areas? (4) how often? and, (5) under what form do these organizations cooperate with each other? Results showed that all forms of cooperation are considered advantageous. By analyzing specific name-generated cooperation networks we also found that the larger, national organizations have a
dominant role in applications and project implementation arrangements.

On-line version is available here >>>

Or download from our server: Cooperation and Exclusion...


FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI KUTATÁS - Magyarországon elsőként egy speciális szervezeti szegmenesen intézetünk on-line adatfelvételi rendszerével

Magyarország legelismertetebb gyógypedagógiaI szaklapjában jelent meg az az irás, melyet intézetünk adatfelvételi infrastrukturájának alkalmazásával végeztek kutatóink. A kutatás survey és hálózatkutatási módszerek kombinálásával tekinti át a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat támogató szervezetek kapcsolathálózati karakterisztikáját.


Letölthetrő szerverünkről: Fogyatékosügyi szervezetek együttműködése... (cikk 9-23.old.)


HATÁSVIZSGÁLAT - Magyarországon elsőként

2013. november 11.

A Magyar Pszichodráma Egyesület vezetésével zajló szervezetfejlesztési projekt első körének nullmérésével kapcsolatos tájékoztató leveleket ma 13:31:19-kor kiküldtük a programban résztvevő szervezeti tagoknak. Ilyen típusú programhatékonyság mérés sem formáját, sem volumenét tekintve Magyarországon még nem történt!

A projekt foylamtosan zajlik, befejezése 2014. májusában várható. További részletek a HATÁSVIZSGÁLAT lezárása után teszünk közzé.KOnferencia: Ti ezt tényleg komolyan gondoltátok? - Nők és a műszaki pálya


A Krolify Vélemény- és Szervezetkutató Intézet kvalitatív és kvantitatív véleménykutatási kutatásain alapuló konferencia multinacionális cégek és neves kutatók részvételével

A konferencia programja (2013. május 27.) >>>
A KROLIFY kutatásáról a NOL-ban (2013. június 3. >>>


OKtatásszociológia: Barriers Inhabiting Girls to Apply to Technology Academic Programmes


A Krolify Vélemény- és Szervezetkutató Intézet kutatóinak felsokatatás kutatási témában tartott előadása a" 8th International Conference for Education" konferencián.
Greece, 5 July 2012 - Session 13-14 h

Letölthető előadás >>>

A KROLIFY kutatásai a NOL-ban >>>
TECH GENDER: Lányok útja a műszaki Diplomáig - Középiskolai és felsőoktatási esélyek és nemi különbségek a műszaki pályaválasztás területén

2012. április 26.

A Krolify Vélemény- és Szervezetkutató Intézet kvalitatív és kvantitatív véleménykutatási módszerekkel vizsgálta a nemek közti eltérések műszaki felsőoktatásban megjelenő különbségeit. A kutatás kvalitatív fázisa során egyrészt a középiskolás lányok műszaki pályaválasztásának kérdéskörét, másrészt műszaki felsőoktatásban tanuló hallgatónők helyzetét
vizsgálta. Kutatási célkitűzések közé tartozott annak meghatározása, hogy miként zajlik a középiskolás lányok pályaválasztása, hogyan jutnak el a műszaki felsőoktatásig, valamint hogy milyen középiskolai esélyek és nemi különbségek befolyásolják a műszaki irányba orientálódást. A kutatás egyetemi szakasza arra fókuszált, hogy ismereteket szerezzünk arról, miképpen döntöttek a műszaki pálya mellett a megkérdezett hallgatónők. Kíváncsiak voltunk arra is, mennyire befolyásolja tanulmányaikat, jövőbeni terveiket női mivoltuk; illetve, vizsgáltuk, hogy milyen tapasztalatok érték őket a férfihallgatók és a tanárok részéről. A kutatás relevanciáját a nők és férfiak közötti esélyegyenlőtlenség csökkentésének célja is adja, amely hangsúlyos célkitűzése az Európai Uniónak. A kutatás kvantitatív fázisa jelenleg is zajlik. A későbbiekben további eredmények lesznek elérhetőek a honlapon.

Konferencia előadás a témában>>>
Az előadás rövidített változata >>>
Tanulmány a témában >>>


Elkészült a FoMuSz klaszterfejlesztési koncepció


A Krolify "Fogyatékosügy-Munkaerőpiac-Szervezetfejlesztés" címmel klaszterfejlesztési koncepciót dolgozott ki.

A klaszter célja:
Kapcsolathálózati együttműködésen alapuló, hosszú távú, multilaterális együttműködések kialakítása a for-profit szektor kis- és közepes vállalkozásai, a civil szervezetek valamint az egyetemi, akadémiai kutatóhelyek között, a klasztertagok piaci teljesítményének és export potenciáljának növelése, valamint a szervezetek rövid- és középtávú céljainak elérése érdekében. A klaszter célja, hogy a klaszter tagok versenyképességét növelje, profitabilitását fokozza, részben a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piacra való bekapcsolásával, ezáltal terheket levéve az állami ellátó rendszerről. A klaszter szervezetfejlesztési szolgáltatáscsomagokkal és folyamatos munkaerő-piaci elemzésekkel támogatja a tagjait, a szervezeti praxisba azonnal beépíthető humán erőforrás fejlesztési szolgáltatás csomagokkal segíti tagjai működését.További részletek (hamarosan)
>>>


MSZT KONFERENCIA: A Krolify kutatóinak előadása a Magyar Szociológiai Társaság Éves Konferenciáján:

2010. november 9.

A Krolify munkatársai szervezetszociológiai és fogyatékosságtudományi témákban mutatták be legújabb kutatási eredményeiket.

A konferencián két független előadás hangzott el a KROLIFY kutatóitól:

1.  előadás:

Keszi Roland - Papp Gergő:
Fogyatékos emberekkel szembeni attitűdök nagyvállalatok HR-vezetői körében a világgazdasági válság idején – Gyorsjelentés a 21. század elejének Magyarországáról

Absztrakt: Annak ellenére, hogy több mint tíz éve adott az a lehetőség, hogy megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékossággal élő munkavállalók alkalmazásával ki lehet váltani a 2010-re drasztikusan megemelt összegű rehabilitációs hozzájárulást, a magyarországi nagyvállalatok nem járnak élen a fenti két célcsoportot érintő munkavállalók foglalkoztatásában. A világgazdasági válság jelenlegi körülményei és a jogszabályi változások ellentétes irányba hatnak (a világgazdasági válsággal negatív, a jogszabályi változással pozitív hatótényezőként kell számolnunk a foglalkoztatás tekintetében), egyelőre nincs letisztult képünk a két hatás eredőjéről. Feltételezhető ugyanakkor, hogy a nagyvállalatok toborzási, kiválasztási és létszám-leépítési politikájának hatása a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyeket fokozottan érinti. A szóban forgó munkavállalói célcsoport alkalmazásával kapcsolatos egyik legfontosabb kérdés az, hogy maguk a munkahelyek felkészültek-e a befogadásra. A befogadó munkahely kialakulásának/kialakításának szükséges, de nem elégséges feltétele a vállalati HR személyzet befogadási hajlandósága, melyet különféle attitűd dimenziók is mozgatnak. Előadásunk alapjául szolgáló kutatásunkban a magyarországi TOP500 (árbevétel tekintetében legnagyobb) vállalat HR-vezetői körében vizsgáltuk a munkaerő kiválasztását végző személyek attitűdjei és a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának intenzitásában megjelenő összefüggéseket. A felmérés során Findler és munkatársai által kialakított többdimenziós skálát (Multidimensional Attitudes Scale Towards Disabled Persons, MAS) adoptáltuk magyar munkahelyi viszonyokra. Ez a skála a fogyatékos emberekkel szembeni attitűdök affektív, kognitív és konatív összetevőit vizsgálja. Előadásukban a kutatók összefoglaló képet adtak a fogyatékos emberek nagyvállalati körben történő alkalmazásának makrodimenzióiról és azok időbeli változásairól, majd a nagyvállalati HR vezetők körében végzett attitűdkutatás eredményeit ismerttették.

Letölthető előadás:

Nagyvállalati vezetők fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűdjei (2249kB) pdf >>>2. előadás:

Keszi Roland - Kiss László - Pál Judit - Papp Gergő:
Autista gyermekek a mai magyar közoktatásban

Absztrakt: Magyarországon csak 2003 óta ismeri el törvény szintű szabályozás az autizmust, mint önálló fogyatékossági ágat. Részben ennek köszönhető, hogy a tématerület szociológiai és fogyatékosságtudományi megközelítésű vizsgálata kezdetlegesnek mondható. Magyarországon mindezidáig nem készült olyan átfogó kutatás, mely több oldalról vizsgálta volna az autista gyermekek közoktatási helyzetére vonatkozó tapasztalatokat, annak ellenére, hogy az autizmus diagnózissal a közoktatási rendszerbe belépő gyermekek száma drasztikusan emelkedik. . Előadásunk alapját jelentő empirikus kutatásunk - melyet 2010 januárja és márciusa között végeztük - célja az volt, hogy az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek oktatásával, nevelésével kapcsolatos különféle feltételrendszereket tipizáljuk és e feltételrendszerek hatásfokát feltárva, azonosítva meghatározzuk az autista gyermekek minőségi ellátásának hiányzó feltételeit. A kutatás részeként kvantitatív és kvalitatív vizsgálatokat is folytattunk. A kvantitatív kutatás keretében kérdőíves felmérést végeztünk 224 autista gyermeket oktató-nevelő közoktatási intézmény körében. A kutatás kvalitatív részeként fókuszcsoportos, illetve egyéni strukturált interjúkat készítettünk az autista gyermekeket nevelő szülők, az érintett pedagógusok, illetve gyógypedagógusok, az autista gyermekek befogadását támogató intézményvezetők, valamint az intézmény-fenntartó önkormányzatok képviselőinek körében. Eredményeink rámutatnak az autista tanulók minőségi oktatásának egységesítési törekvéseivel kapcsolatos buktatókra, illetve arra, hogy az egységesítésre törekvés bizonyos feltételek fennállása mellett kontraproduktív, az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek és családjaik helyzetének, illetve az oktató, nevelő pedagógusok helyzetének ellehetetlenítéséhez járulhat hozzá és nem teszi automatikusan lehetővé a közoktatási rendszerben résztvevő valamennyi autista gyermek esélyeinek kiteljesítését. A fogyatékosságtudományi paradigmába illeszkedő, empirikus szociológiai módszereket alkalmazó kutatásunk felvállalt szándéka, hogy ne csupán az autizmus spektrum zavarban járatos szakemberek, érintettek, szakmai szervezetek, hanem az oktatási rendszerben dolgozó pedagógusok számára is hasznos információkat közvetítsen.


Letölthető előadás:

Autista gyermekek a magyar közoktatási rendszerben (4011 kB) pdf >>>


* * *

További információk a konferenciáról:

Program, szekció- és terembeosztás >>>


ŐSSEJT KUTATÁS: Magyar közvélemény nemzetközi összehasonlításban


Kvalitatív módszertan alkalmazásával végzett véleménykutatásunk során a magyar társadalom különböző rétegeiben folytattunk fókuszcsoport vizsgálatot. A véleménykutatási munka értelmezési keretbe helyezése érdekében kvantitatív tartalomelemzési tevékenységet is végeztünk, melynek során Magyarország legnagyobb napilapjait elemeztük. Kutatásunk  során nemzetközi összehasonlításokat is végeztünk, törekedve egy induló kutatási terület magyarországi meghonosítására. A téma várhatóan egyre több véleménykutató céget mozgat meg, örömünkre szolgált e folyamat élére állni.

További részletek >>>


A világgazdasági válság hatása a TOP 500 vállalataira:
Empirikus kutatás, kiemelt jelentőséggel a foglalkoztatási hatásokra


2009. április 15.

A kutatás adatfelvételi része elindult: 2009. május 2.
A kutatás adatfelvételi része lezárult: 2009. június 10.

Néhány kutatási eredmény  >>>


Krolify a nemzetközi tudományos életben:
The Sixth MESEA Conference: Migration Matters Universiteit Leiden, Leiden, The Netherlands. 25-28 June 2008


2008. július 1.

A Krolify munkatársai migrációs kérdésekre szakosodott kutatók számára mutatták be a magyar menekültüggyel kapcsolatos kutatási eredményeiket a VI. Nemzetközi MESEA konferencián, Hollandiában.
Az előadást követően német, svájci, belga, valamint brazíl és az Egyesült Államokból érkezett szakemberek tették fel kérdéseiket és osztották meg a Krolify kutatási eredményeivel kapcsolatos gondolataikat a konferencia nemzetközi résztvevőivel.

About MESEA - The Society for Multi-Ethnic Studies:
Europe and the Americas - was founded in response to the challenge of ethnic studies in a time of increasing globalization to provide an international forum for interdisciplinary discussion on multi-ethnic studies. The Society promotes the study of the ethnic cultures of Europe and the Americas in their circum-Atlantic relations from a transdisciplinary literary, historical and cultural studies perspective. The society acts as a forum for cooperation between universities, political institutions, and ethnic communities as well as supports the scholarly and cultural exchange between them in order to further intercultural understanding.


A KROLIFY kutatóinak előadása a konferencián (143kB) pdf >>>

Konferencia fotók (Picassa webalbum) >>>

Menedékkérők a magyar munkaerő-piacon - Duna TV interjú és riportfilm (21 perc 5 mp) >>>Stressz-intenzív munkakörök és a munka-magánélet egyensúly
2008. június 2.

A munkahelyen elsznenvedett stressz nemzetközi viszonylatban is a legsúlyosabb epidemiológiai problémák egyike Magyarországon. Kutatásunk során azokat a nem vezetői munkaköröket vizsgáljuk, amelyekben a stressz kiemelten jelenik meg, állandósult elemét képezve a munkafolyamatnak (pl. lakossági ügyfélszolgálati munkatárs, bizonyos orvosi területeken dolgozók, brókerek, veszélyes üzemben/extrém munkakörülmények között dolgozók).Hátrányos helyzetű rétegek társadalmi percepciója Magyarországon
2008. március 10.

Felmérés-sorozatunkban Magyarországon élő, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok megítélését vizsgáljuk. A kutatás első fázisának on-line modulja elsősorban romákkal kapcsolatos véleményekre koncentrál. Kérjük, járuljon hozzá kutatásunkhoz azzal, hogy válaszol néhány kérdésre. Válaszait anonimként kezeljük és kizárólag a kutatás céljára használjuk fel, összesített elemzések készítéséhez! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe.

A kitöltést erre a likre kattintva kezdheti meg >>> (adatfelvétel lezárása: 2008. május 31.)Duna TV interjú a KROLIFY kutatásvezetőjével az intézet menekültügyi kutatásai kapcsán
2007. november 2.

Duna TV interjú a KROLIFY kutatásvezetőjével az intézet menekültügyi kutatásai kapcsánA Duna TV Sors-Váltó c. műsorában a KROLIFY menekültügyi kutatásairól is informálta a világot. 2007. november 2. - Duna TV; 9:40 - 10:02

A média anyag megtekinthető az alábbi oldalon:


Menedékkérők a magyar munkaerő-piacon - Duna TV interjú és riportfilm (21 perc 5 mp) >>>A KROLIFY kutatóinak előadása az Andorka Rudolf társadalomtudományi Társaság országos konferenciáján
2007. október 19.

A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézete és a Magyar Statisztikai Társaság szervezésében
2007. október 19. 8:30-17:00h -ig; Budapesti Corvinus Egyetem; Közraktár u. 4-6. V. 510. sz. terem

A KROLIFY kutatóinak előadása a Corvinus Egyetem és az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság országos konferenciájánAz Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság, a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézete, valamint a Magyar Statisztikai Társaság Demográfiai szakosztálya „Migráció – társadalmi összefüggések” címmel műhelykonferenciát szervez, 2007 október 19-én


A konferencia programja:

Nyitó előadás

Tóth Pál Péter (KSH Népességtudományi Kutatóintézet): Migráció és népességfejlődés

Általános kép a migrációról Vitavezető: Spéder Zsolt (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Sárossi Annamária (KSH): Migrációs helyzet napjainkban opponens: Dövényi Zoltán (MTA)

Németh Zsolt (KSH): A térbeli társadalomszerkezet átalakulása 1990 után. Migráció és urbanizáció opponens: Dövényi Zoltán (MTA)

10’45 – 11’00 Szünet

11’00 – 12’45 Migráció és munkaerőpiac

Hárs Ágnes (TÁRKI-KOPINTDATORG): Migrációs tervek, várakozások és a migrációs munkaerőpiac valósága

opponens: Illés Sándor (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Gödri Irén (KSH Népességtudományi Kutatóintézet): Bevándorlók munkaerő-piaci integrációja Magyarországon egy panelvizsgálat tükrében

opponens: Futó Péter (Budapest Corvinus Egyetem)

12’45 – 13’30 Ebédszünet

13’30 – 14’15

Juhász Judit (Panta Rhei Társadalomkutató Bt.): Migráció és fekete munka

opponens: Tóth János István (MTA Közgazdaságtudományi Intézet)


A migráció szerepe egyéb területeken: Menekültügy a magyar sajtóban


14’15 – 15’15

Vicsek Lilla (BCE-KROLIFY) – Keszi Roland (ELTE-KROLIFY) - Márkus Marcell (BCE-KROLIFY): Menekültügy a hazai sajtóban

opponens: Klenner Zoltán ( Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal)


15’15 – 15’30: Szünet


15’30 – 17’00

Papp Gábor (KSH): A bűnözés és a vándorlás kapcsolata

opponens: Kó József ?

Ács Pongrácz (Pécsi Tudományegyetem): A sportolói vándorlás

opponens: Szegedi Péter (Forsence Piac- és Közvéleménykutató)

17’00 Zárszó

Vitavezető: Szántó Zoltán (Budapest Corvinus Egyetem) Vitavezető: Elekes Zsuzsa (Budapest Corvinus Egyetem) Tóth Pál Péter (KSH Népességtudományi Kutatóintézet): Migráció és népességfejlődés

A KROLIFY kutatóinak előadása (171kB) pdf >>>


Kerekasztal beszélgetés a KROLIFY menekültügyi kutatásai kapcsán
Az Igazságügy és Rendészeti Minisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomása szervezésében
2007. szeptember 25. 9h - Klub Barabás, Debrecen, Kálvin tér

A kerekasztal beszélgetés témája: Milyen feltételek és alternatívák szükségesek a menedékkérők hatékonyabb munkaerő-piaci integrációjához (munkáltatói és munkavállalói aspektusok)
moderátor: Keszi Roland (Krolify Vélemény- és Szervezetkutató Intézet)

Bevezető gondolatok és adatok (497kB) pdf >>>


Lezárult a KROLIFY TOP 200 nagyvállalati felmérés adatfelvételi szakasza
2007. szeptember 19.

A felmérést kombinált módszertan alkalmazásával végeztük, melynek során az adatfelvétel egyik részt Internetes válaszadással, másik részét személyes interjúkkal végeztük. A kombinált módszertan alkalmazásával összesen 140 db sikeres interjút bonyolítottunk le nagyvállalati HR vezetők megkérdezésével.
KUTATÁSI EREDMÉNYEK VÁRHATÓK: 2007. november

KROLIFY Media Monitor: A menekültügy képe az írott sajtóban - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
2007. június 12. - Spinoza-Ház

Spinoza HouseMenedék Egyesület és az Artemisszió Alapítvány szervezésében a nemzetközi menekültnap alkalmából egy fogadással egybekötött sajtótájékoztató, amelyen a magyarországi menedékkérők társadalmi és munkaerő-piaci integrációjával kapcsolatos innovatív kezdeményezésekről lesz szó.A tájékoztatón külön figyelmet kap az Krolify Média kutatása:
A sajtótájékoztató meghívott résztvevői és programja:
Melita Sunjic, (az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának Regionális sajtófelelőse) – Miért támogatja a nemzetközi menekültnapi rendezvényt az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága?
(Tolmácsol Szobolits Andrea ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának munkatársa)
Mészáros Attila, az EQUAL program, mint közösségi kezdeményezés, a menedékkérői célcsoport integrációjának támogatásában
Dézsi Gabriella (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) : Menekültügyi statisztikák, integrációs stratégia
Szántó Diana, az Artemisszió Alapítvány elnöke- a társadalmi szemléletformálás fontosságáról
Kováts András, „ESÉLY”- Munkaerő-piaci orientáció menedékkérőknek nemzetközi koordinátora, a Menedék Egyesület programigazgatója- a menedékkérők beilleszkedési nehézségei
Aszalós Zoltán, N.E.E.D.S.- „Önállóan Egyenlő Esélyekkel” EQUAL fejlesztési partnerség, kutató- Equal projektek nemzetközi tapasztalatai
Keszi Roland, szociológus, (Krolify Vélemény- és Szervezetkutató Intézet) - A magyarországi sajtókutatás eredményei
Mészáros Attila, a Menedék Egyesület programvezetője- „Figyelj Rá, Adhat Neked” országos médiakampány


- Újságíró kérdések

- Fogadás

A KROLIFY prezentációja letölthető itt (pdf 336 kB) >>>


KROLIFY REFUGEE SURVEY & MEDIA MONITOR
Menekültek és menedékkérők a magyar munkaerőpiacon

A menedékkérők társadalmi integrációjának egyik szükséges feltétele az adott célcsoport munkaerő-piaci megjelenése. A jelenlegi magyar jogi szabályozás ugyanakkor nem teszi lehetővé a menedékkérők legális munkaerőpiacon történő megjelenését. Részben ennek a körülménynek tudható be, hogy a menedékkérőkkel kapcsolatos társadalomtudományi kutatások eleddig nem szenteltek figyelmet a munkaerő-piaci integráció kérdéskörének. Kutatásunk két fő célkitűzése közül az első, hogy az említett hiányosságot pótolja. Kutatási eredményeink azonban nem csupán (sőt, nem elsősorban) tudományos igényekkel lépnek fel, hanem az alkalmazott kutatásokkal szemben támasztott szakmai követelményeknek is meg kívánnak felelni: a menedékkérők helyzetével foglalkozó döntéshozók és szakemberek számára olyan tudományos megalapozottságú, gyakorlatban alkalmazható alapanyagot kívánunk szolgáltatni, amely alkalmas az adott célcsoport helyzetének javítására a megváltozóban lévő körülmények figyelembe vételével.


Lezárult a KROLIFY MEDIA MONITOR adatfelvételi szakasza
A sajtókép-kutatás során különféle magyar médiumok menedékkérőkről kialakított képét elemezzük. Ebben a kutatási fázisban két típusú elemzést folytatunk: deskriptív és exploratív elemzések elvégzésére kerítünk sort. Egyrészt leíró információkat szolgáltatunk a menedékkérők magyar sajtóban való megjelenéséről, másfelől megkísérlünk magyarázó modelleket kidolgozni arra nézve, hogy milyen háttértényezők működnek a sajtó menedékkérőkkel kapcsolatos képe mögött.


Lezárult a KROLIFY KROLIFY REFUGEE SURVEY keresleti oldalának adatfelvételi szakasza

Lezárult a KROLIFY REFUGEE SURVEY keresleti oldalának adatfelvételi szakaszaA keresleti oldal (munkáltatók) vizsgálata során a magyar munkaerőpiacnak azokat a tényezőit vizsgátuk, amelyek elősegíthetik, vagy gátolhatják a menedékkérők foglalkoztathatóságát. Ebben a kutatási blokkban két fő kérdéstípust vizsgáltunk. Egyrészről különös hangsúlyt fektetünk a vállalati emberi erőforrás gazdálkodásban meglévő az ún. atipikus foglalkoztatási formák azon elemeinek vizsgálatára, amelyek a menedékkérők, mint speciális munkaerőpiaci szegmens foglalkoztathatósága szempontjából – hipotéziseink szerint – kulcsfontosságúak. Ezzel kapcsolatos legfontosabb körülmény Magyarország tranzit-ország jellege, vagyis az a tapasztalat, hogy a menedékkérők többsége csak átmenetileg marad Magyarországon, legnagyobb részük tőlünk nyugatra elhelyezkedő országokba távozik, így foglalkoztathatóságuk nagyban függ attól, hogy milyen mértékben és mélységben vannak jelen - például az időszakos foglalkoztatási formák a magyar vállalatok emberi erőforrás gyakorlatában. A keresleti oldallal kapcsolatos másik kérdésfeltevésünk a munkáltatók menedékkérőkkel kapcsolatos attitűdjeire vonatkozott: arra a kérdésre keressük a választ, hogy mennyiben tekinthetők gátló tényezőknek a munkáltatók különféle attitűdjei, sztereotípiái – a menedékkérők munkaerő-piaci integrációja szempontjából. Elemzésünk során tematizáljuk az említett tényezőket.


Lezárult a KROLIFY REFUGEE SURVEY kínálati oldalának adatfelvételi szakasza

Lezárult a KROLIFY REFUGEE SURVEY kínálati oldalának adatfelvételi szakaszaA kínálati oldal (menedékkérők) kutatása során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a Magyarországra érkező menedékkérők milyen tudás-elemekkel rendelkeznek, s ezek a tudás elemek mennyiben segíthetik elő munkaerő-piaci integrációjukat.


Könyvbemutató: Vicsek Lilla: Fókuszcsoport. Elméleti megfontolások és gyakorlati alkalmazás.
(Osiris Kiadó, Budapest, 2006)

A KROLIFY Vélemény- és Szervezetkutató Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai Intézetének támogatásában megjelent VICSEK LILLA könyve, melynek bemutatójára 2006. decemberben került sor.

A KROLIFY Vélemény- és Szervezetkutató Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai Intézetének támogatásában megjelent VICSEK LILLA könyve, melynek bemutatójára 2006. decemberben került sor.A fókuszcsoport a csoportos interjúk világszerte elterjedt típusa: a módszert egyre gyakrabban alkalmazzák Magyarországon is, mind a piackutatásban, a politikai közvélemény-kutatásban, mind különféle társadalmi programok, beavatkozások megtervezésére és értékelésére. A kiadvány átfogó jellegű: az alapkutatási és az alkalmazott célú csoportos interjúk jellemzőit egyaránt tárgyalja. A kötet egyszerre tankönyv és szakkönyv. Haszonnal forgathatják a szociológiát, közgazdaságtant, politológiát, kulturális antropológiát, pszichológiát tanuló egyetemi hallgatók mellett a fókuszcsoportos vizsgálatokat végző szakemberek is. A könyvben számos, fókuszcsoportokból vett példa egészíti ki az elméleti szempontokat és a technikai megvalósítást tárgyaló részeket. A szemléltető anyagok között megtalálhatóak szórókérdőívek, vezérfonalak, elemzési és átiratrészletek. A mű sorra veszi a fókuszcsoportos vizsgálatok összes lépését. A kötet újdonsága, hogy sokféle technikát mutat be a csoportokon gyakran tapasztalható többségi befolyásolás minimalizálására, de ötletekkel szolgál arra az esetre vonatkozóan is, ha éppen a csoportbefolyást szeretnénk hasznosítani. A fókuszcsoport módszertanának egyik kidolgozatlan területe az elemzés kérdésköre, ezen a hiányosságon segít a könyv Az eredmények értelmezése és elemzése című fejezete.


A könyv az Osiris Könyvesházban is kapható
(V.ker., Budapest, Veres Pálné u. 4-6.Tel./Fax: 266-4999, 328-0371, 266-6556).
KÖNYVBEMUTATÓ:
Időpont: 2006. december 5. 17 óra
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, Fővám tér 8.
Rektori Tanácsterem (2001-es terem)A könyv tartalomjegyzéke és előszava (pdf - 215 kB) >>>

Vicsek Lilla: Fókuszcsoport c. könyve a KROLIFY támogatásában (pdf - 26,5 MB) >>>


Fotókiállítás a KROLIFY Intézetben

Fotókiállítás a KROLIFY Intézetben
Hannes Shuler "Budapest arcai"
című kiállítása megtekinthető a KROLIFY Inétzetben,
2006. augusztus 1-től, munkanapokon 9-17 óráig,
előzetes bejelentkezéssel


Cím: Budapest, V. ker. Október 6. u. 3.
(Czóbel Ház, III. em. - Metaforum Központ)


A KROLIFY által támogatott eddigi fotokiállítások...
 
 
 
 
Vissza a főoldalra | Kapcsolatfelvétel