Magyar English
e-mail küldése

e-mail küldése
 

KVANTITATÍV KUTATÁSI MÓDSZEREK


Kvantitatív kutatási megoldások alkalmazása esetén számszerű, ezáltal konkrét, összehasonlítható adatok szolgáltatják a kutatási konklúziók alapját. Bizonyos kutatási kérdések esetén ez adja ezeknek a módszereknek az előnyét, hisz megfelelő mintavételi algoritmus kialakításával és megfelelően nagyszámú mérési eredmény összegyűjtése révén matematikai-statisztikai megalapozottságú ismereteket tudunk szolgáltatni kutatásunk tárgyáról. Súlyos hiba azonban - amelyet, sajnos gyakran elkövetnek - kizárólag a számszaki adatokat vizsgálni, figyelmen kívül hagyva azt a mikro- (például szervezeti) vagy makro- (például társadalmi) kontextust, amelyben adataink keletkeztek. Ezért fontos, hogy megfelelő szaktudással rendelkező szakember értékelje adatainkat. Cégünk többféle kvantitatív kutatási megoldást nyújt, melyek kifejlesztése cégünk sokéves tapasztalatán és munkatársaink szaktudásán alapul.


A kvantitatív kutatási módszerek nem helyettesítik a kvantitatív módszereket, hanem más megközelítésben adnak választ kutatási kérdéseinkre. Bizonyos esetekben azonban a kvantitatív megoldások kitűnő kiegészítő lehetnek a kvantitatív módszereknek.I. LAKOSSÁGI FELMÉRÉSEKA Krolify országos kérdezőbiztosi hálózata segítségével gyors, pontos megbízható adatfelvételi folyamotokat igénylő kutatási megoldásokat szolgáltatunk. Lakossági felméréseinket a néhány száz fős kistérségi vagy regionális "kismintáktól" a több ezer fős, országos reprezentatív mintákig bonyolítjuk le. A minta kialakítását hivatalos adatok alapján végezzük, melynek alapját legtöbbször (amennyiben a kutatási cél ezt indokolja, illetve lehetővé teszi) népszámlálási adatok, illetve mikrocencus-felvételek adják.II. KOMPLEX VÁLLALATI FELMÉRÉSEK

A komplex kvantitatív szervezetkutatási megoldásaink elsődleges célcsoportja a közepes és nagyvállalati szektor. A kisebb vállalatok számára elsősorban kvalitatív kutatási módszereinket ajánljuk.KROEMSAT - Munkavállalói elgédettség-monitor

Munkavállalói elégedettség-mérés és attitűdvizsgálat
Egyes nagyvállalatoknál saját, központi - legtöbbször a külföldi anyacégtől - kapott módszerek segítségével igyekeznek feltérképezni munkatársaik céggel kapcsolatos elégedettségét és különféle beállítódásait. Ennek a módszernek legfőbb előnye a gyorsaság, hátránya, hogy nem testreszabott, így bizonyos torzító tényezőket hordoz magában. Kutatási csomagunk erre a problémára ad megbízható választ.
KROCHAN - Változásmenedzsment döntéstámogató rendszer

Változásmenedzsment döntéstámogató rendszer
A szervezet átalakítása minden piaci és nonprofit szervezet számára veszélyeket és lehetőségeket rejt magában. Termékünk célja, hogy a változtatást végző vezetők számára olyan mérésen alapuló információkkal szolgáljon, amelyek segítenek a változások munkatársakkal való elfogadtatásában és a szervezet emberi erőforrásai megőrzésében.
KRODIAG - Szervezetdiagnosztika

Komplex szervezetdiagnosztikai vizsgálat

Optimálisan működik-e a munkaszervezet? Melyek a problémás pontok? Mit gondolnak minderről a munkavállalók? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a magatartástudományi szervezetdiagnosztika módszereit alkalmazó kutatási csomagunk.III. TARTALOM- ÉS SZÖVEGELEMZÉSEK

Tartalom és szövegelemzések


Tartalom és szövegelemzést azokban az esetekben végzünk, ha a vizsgálandó probléma kifejezetten írott formában jelenik meg. Ennek egyik példája, amikor médiakutatást, sajtókép elemzést végzünk.

IV. TOVÁBBI, KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI CSOMAGOK


KRONEFO 1.0 >>>
KRONESU 1.0 >>>
SURFO ANALISATOR >>> 
 
 
 
Vissza a főoldalra | Kapcsolatfelvétel