Magyar English
e-mail küldése

e-mail küldése
 


SZOLGÁLTATÁSOK


A KROLIFY által kifejlesztett kutatási csomagok több területen alkalmazhatók. Jelenleg öt üzletágat működtetünk. A véleménykutatási, a szervezetkutatási és a piackutatási csoportok kvantitatív és kvalitatív kutatási megoldásokat egyaránt alkalmaznak, a munkaerő-piaci elemzések csoportja elsősorban kvantitatív elemzéseket végez.

Ügyfeleinknek akkor ajánljuk többféle kutatási megoldás egyidejű alkalmazását, ha egy adott problémára többféle szempontot figyelembe vevő, megoldást keresnek. Kétségtelen ugyanakkor, hogy bizonyos kutatási problémák esetében nem érdemes többlet erőforrásokat fektetni a kutatási csomagok kombinálásába, hiszen egyedi módszerek is megbízható, s a gyakorlatban rögtön alkalmazható eredményekre vezetnek.

Kutatási csoportjaink team munkában működnek. Ugyanazon projekten mindig több kutató dolgozik párhuzamosan, biztosítva ezzel a kombinált nézőpontok érvényesülését és a szakmai önfelügyelet munkafolyamatainkba való automatikus beépülését.

Kutatásaink adatfelvételi részét kiterjedt kérdezőbiztosi és instruktori hálózatunk biztosítja. Hálózatunk segítségével országos, regionális vagy kistérségi kvantitatív felmérések adatfelvételi részét, valamint kvalitatív vizsgálatok kutatásszervezését is megoldjuk (pl. több településen lefolytatandó fókuszcsoport interjúk szervezése). Cégünk fő profilja ugyanakkor nem az adatfelvétel és a kutatásszervezés, hanem az egyedi megrendelői igényekhez igazodó, összetett, teljeskörű elemzések készítése, melyet különböző területeken végzünk többféle kutatási megoldást kínálva. Jelenleg az alábbi kutatási csoportok működnek:


VÉLEMÉNYKUTATÁS

A VÉLEMÉNYKUTATÁSI csoport a társadalomban zajló, hosszú távú, általános folyamatokat, valamint egyedi jelenségeket tanulmányozza. Vizsgálataink során az empirikus megközelítésre helyezzük a hangsúlyt, annak kvantitatív és kvalitatív megragadhatóságát egyaránt fontosnak tartva. Véleménykutatási szolgáltatásaink elsődleges felhasználói a kormányzati és önkormányzati szervek szakmai testületei, valamint a civil szervezetek és alapítványok.SZERVEZETKUTATÁS

A SZERVEZETKUTATÁSI csoport a gazdaság szervezeti megközelítésű vizsgálatára szakosodott, egyedi vállalati megrendelői igényekhez igazodva. Módszereink között az empirikus szociológia eszköztára, a magatartástudományi szervezetdiagnosztika eljárásai és a szervezetfejlesztési kérdésekre választ adó megoldások egyaránt szerepelnek. Szervezetkutatási szolgáltatásaink elsődleges felhasználói az emberi erőforrás gazdálkodást központi jelentőségűnek tekintő vállalatok, valamint a kormányzati, önkormányzati szervek szakmai fórumai.
MUNKAERŐ-PIACI ELEMZÉSEK

A MUNKAERŐ-PIACI ELEMZÉSEK csoportja a magyar gazdaság egyik speciális szegmensét a munkaerő-piac alakulását vizsgálja, különös tekintettel annak szervezetekre gyakorolt hatásaira. Munkaerő-piaci szolgáltatásaink elsődleges felhasználói a kormányzati és önkormányzati szervek munkaügyi szakmai fórumai. Elemzéseink ugyanakkor szervezetkutatási, véleménykutatási és piackutatási divíziónk számára is elengedhetetlen információkkal szolgálnak, amennyiben eredményeink társadalmi-gazdasági kontextusba helyezésében nyújtanak segítséget.PIACKUTATÁS

A PIACKUTATÁSI CSOPORT egyedi megrendelői igényekhez kapcsolódóan végez teljes körű marketing és piackutatási feladatokat, mind kvantitatív, mind kvalitatív megközelítésben. Piackutatási szolgáltatásaink elsődleges felhasználói a közép- és nagyvállalati szektorhoz tartozó, profitorientált vállalatok, de a non-profit és az állami/önkormányzati szféra is ügyfeleink közé tartozik. Elemzéseinket minden esetben a megrendelő egyedi igényeire szabott megoldások jellemzik.

 
 
 
 
Vissza a főoldalra | Kapcsolatfelvétel