Magyar English
e-mail küldése

e-mail küldése
 

A KROLIFY különböző szakterületek kutatói, szakértői számára teremt közös együttműködési platformot. Szakértőink között nemzetközi kutatási tapasztalattal rendelkező közgazdászok, szociológusok, pszichológusok és a pályájuk kezdetén álló, tehetséges kutatók is jelen vannak. Állandó munkatársaink mellett meghívott kutatók és alkalmi együttműködők is résztvesznek kutatási projektjeinkben.Dr. Keszi Roland
ügyvezető igazgató

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Szociológiai Társaság Fogyatékosságtudományi Szakosztályának alapítója és első elnöke. Szociológusi diplomáját az ELTÉ-n szerezte a kutató szociológus és  változásmenedzsment szakirányok párhuzamos abszolválásával (1998). A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen MBA (Master of Business Administration) fokozatot szerzett (2001). Doktori (Ph.D.) disszertációját szervezetszociológiai témában írta és védte meg (ELTE, 2006). Üzleti és vezetői tapasztalatot magyar és multinacionális vállalatoknál sajátított el (1998-) , kutatási gyakorlatát a Magyar Tudományos Akadémián (2001-), külföldi kutatóintézetekben és egyetemeken (2001-) fejlesztette. Európai Uniós programokban végzett pénzügyi tervezési, projektmenedzseri és kutatási tevékenységet. Hazai és külföldi publikációi leginkább a szervezet- és munkaszociológia, valamint az empirikus fogyatékosságtudomány tárgykörébe tartoznak.

Dr. Vicsek Lilla
kutatási igazgató
A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetének egyetemi docense. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szociológus-közgazdász diplomát (1998), a Central-European University-n MA fokozatot szerzett "Társadalmi Nemek" (Gender Studies) szakon (2000). Ph.D. disszertációja alapjául egy nemzetközi kutatás szolgált,amelyben a bizonytalanságérzetet vizsgálta a fókuszcsoportokkal és reprezentatív kérdőíves felméréssel. Doktori fokozatát 2004-ben szerezte meg. . Oktatási profiljába kvalitatív és kvantitatív módszertani tárgyak egyaránt tartoznak (Fókuszcsoport, Tartalom- és szövegelemzés, Számítógépes Módsjelent legzertan I., II., Társadalomkutatás módszertana). Számos társadalmi alapkutatási, piackutatási, politikai közvélemény-kutatási és egyéb alkalmazott célú fókuszcsoportos vizsgálat kutatásvezetője, moderátora, elemzője. Angol- és magyar nyelvű publikált többek között a bizonytalanság, és a társadalmi nemek témakörében, illetve a fókuszcsoportok módszeréről. Az Osiris Kiadónál jelent meg a fókuszcsoportok módszertanáról szóló könyve, mely a magyar nyelvű szakirodalom legátfogóbb munkája (Fokuszcsoport, Osiris 2006., p. 254).


Havadi Gergő
kvalitatív elemző

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezett szociológus diplomát, a változás menedzsment szakirányon (2002). Ösztöndíjas doktori (Ph.D) programját 2003-ban kezdte meg az ELTE Szociológia Doktori Iskolában, ahol egyetemi szemináriumokat vezet. Kutatási területe a mindennapok története, az 1945 utáni magyar társadalom életmódja, családi és rokonsági rendszereinek vizsgálata, a szabadidős tevékenységek és fogyasztási szokások szociológiai és társadalomtörténeti vizsgálata, többek között narratív életút interjúk felhasználásával. 1998 és 2003 között az üzleti szektorban is dolgozott, kiválasztás, szervezetfejlesztés és szervezetdiagnosztikai területeken. 2001 óta rendszeresen vesz részt szociológiai kutatásokban. A tudományos igényű társadalomtörténeti, mikrotörténeti megközelítésű témáin kívül további kutatási témái a szervezeti kultúrák kohéziós folyamatai, elsősorban kiscsoportos, kvalitatív módszerekkel, valamint a fogyasztási szokások vizsgálata kvantitatív és kvalitatív módszerekkel.


Nádasi Eszter
kvalitatív elemző

2013-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) kommunikáció-és médiatudomány képzésén szerzett mesterszakos diplomát, kulturális iparágak szakirányon; 2014-ben pedig a Közép-európai Egyetem (CEU) Gender Studies mesterképzését végezte el. Jelenleg a BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola hallgatója.

Pál Judit
kvantitatív elemző

Budapesti Corvinus EgSzociológus és kommunikáció szakos diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte 2009-ban. 2009 és 2012 között az egyetem Szociológia Doktori Iskolájának ösztöndíjas PhD hallgatója volt, jelenleg doktorjelöltje, emellett az MTA TK „Lendület” RECENS kutatócsoport alapító tagja és munkatársa. PhD tanulmányai alatt kapcsolatháló-elemzést tanult a Groningeni Egyetemen, illetve több ágens alapú szimuláció és a hálózatelemzéssel kapcsolatos nemzetközi képzésen vett már részt. Doktori disszertációjában a negatív társas kapcsolatok és a státuszpozíciók összefüggését vizsgálja egy longitudinális, magyarországi középiskolások kapcsolathálóit vizsgáló OTKA kutatás adatain. Több nemzetközi és hazai konferencián adott már elő a témában.

Papp Gergő
kvantitatív elemző
Szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Szociálpolotikai Intézetének doktorjelöltje.

Dr. Takács Erzsébet
kvalitatív elemző

A Debreceni Egyetem okatatója. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szociológus és történész diplomát (2002), majd szintén az ELTE-n szociológus, illetve a párizsi École des Hautes Études-on doktori fokozatot szerzett (2008). Ph.D. disszertációja az interdiszciplinaritás, a történelem és szociológia viszonyával foglalkozik. Az ELTE Társadalomtudományi Karán tudományos segédmunkatársként, majd megbízott előadóként évek óta tanít. A Modern Szociológiai Paradigmák c. OTKA-kutatás résztvevője, elemzései könyvformában is napvilágot láttak (Közös kaland? A szociológia és a történelem(tudomány) viszonya a XX. századi Franciaországban. A durkheimi paradigma problematikája, Equinter, 2010.) Aktuális kutatási profilja a modernitás-elméletek magyarországi társadalmi adaptálhatóságának vizsgálata, a gender szerepének vizsgálata az oktatás területén. Több társadalmi alapkutatási, fókuszcsoportos vizsgálat moderátora, elemzője.


Wízner Balázs
kvalitatív elemző

Szociológus, szocio-dokumentumfilm készítő. A Közép-Európai Egyetemen (CEU, Departement. of Nationalism Studies) MA fokozatot szerzett (1999), az ELTE Szociológiai Intézetében, szociológus diplomát szerzett az Ethnic and Minority Studies szakirányon (1998). Szociológiai tudományos tevékenységét és dokumentumfilmes munkásságát kissebbségszociológia és idegenellenesség tárgykörében végzi.

Happ Zsuzsanna
gyakornok
Pszichológus hallgató, a Pécsi Tudományegyetem és a Krolify együttműködési megállapodásának résztvevője.

Horváth Dóra Judit
gyakornok
Szociológus hallgató, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Krolify együttműködési megállapodásának résztvevője.

 
 
 
 
Vissza a főoldalra | Kapcsolatfelvétel